Θέματα προς συζήτηση
 • Αξιολόγηση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ
 • Κίνητρα και αντικίνητρα για το ιατρικό προσωπικό
 • Εμπόδια και προκλήσεις στη λειτουργία των ΤΟΜΥ
 • Ποιες υπηρεσίες θα παρέχουν οι ΤΟΜΥ στους πολίτες

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1

Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Μετ’ εμποδίων προχωρούν οι αλλαγές, που προωθεί η κυβέρνηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μέχρι στιγμής, έχουν τεθεί σε λειτουργία περίπου 100 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ), ενώ στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να λειτουργήσουν άλλες 50 μέχρι τα τέλη του έτους.

Σημειώνεται πάντως ότι αρχικός στόχος ήταν να λειτουργήσουν συνολικά 250 μονάδες μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Ωστόσο, το κύριο εμπόδιο είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση των γενικών ιατρών και παθολόγων στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος, που απηύθυνε η κυβέρνηση.

Αναιμικό είναι επίσης το ενδιαφέρον των ιδιωτών, γενικών ιατρών για τη σύναψη νέας σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Αιτία κατά τα συλλογικά τους όργανα το χαμηλό επίπεδο αμοιβών, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση – έστω και καθυστερημένα – προσπάθησε να βελτιώσει το καθεστώς των νέων συμβάσεων και τις αμοιβές.

Σε θεσμικό επίπεδο, από την 1η Αυγούστου τέθηκε σε ισχύ ο θεσμός του Οικογενειακού Γιατρού, αλλά όπως προαναφέρθηκε στην ουσία ο θεσμός δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω έλλειψης γιατρών. Ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι σήμερα υπάρχουν μόλις 600 συμβεβλημένοι γιατροί, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχαν περίπου 1.700 γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι.

Η έλλειψη ιατρών είναι το βασικό εμπόδιο για να εφαρμοστεί το σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων. Σύστημα που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από ιατρικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά από 1-1-2019, συμβαδίζοντας με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς. Δηλαδή, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1

Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Μετ’ εμποδίων προχωρούν οι αλλαγές, που προωθεί η κυβέρνηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μέχρι στιγμής, έχουν τεθεί σε λειτουργία περίπου 100 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ), ενώ στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να λειτουργήσουν άλλες 50 μέχρι τα τέλη του έτους.

Σημειώνεται πάντως ότι αρχικός στόχος ήταν να λειτουργήσουν συνολικά 250 μονάδες μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Ωστόσο, το κύριο εμπόδιο είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση των γενικών ιατρών και παθολόγων στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος, που απηύθυνε η κυβέρνηση.

Αναιμικό είναι επίσης το ενδιαφέρον των ιδιωτών, γενικών ιατρών για τη σύναψη νέας σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Αιτία κατά τα συλλογικά τους όργανα το χαμηλό επίπεδο αμοιβών, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση – έστω και καθυστερημένα – προσπάθησε να βελτιώσει το καθεστώς των νέων συμβάσεων και τις αμοιβές.

Σε θεσμικό επίπεδο, από την 1η Αυγούστου τέθηκε σε ισχύ ο θεσμός του Οικογενειακού Γιατρού, αλλά όπως προαναφέρθηκε στην ουσία ο θεσμός δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω έλλειψης γιατρών. Ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι σήμερα υπάρχουν μόλις 600 συμβεβλημένοι γιατροί, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχαν περίπου 1.700 γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι.

Η έλλειψη ιατρών είναι το βασικό εμπόδιο για να εφαρμοστεί το σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων. Σύστημα που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από ιατρικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά από 1-1-2019, συμβαδίζοντας με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς. Δηλαδή, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Θέματα προς συζήτηση
 • Αξιολόγηση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ
 • Κίνητρα και αντικίνητρα για το ιατρικό προσωπικό
 • Εμπόδια και προκλήσεις στη λειτουργία των ΤΟΜΥ
 • Ποιες υπηρεσίες θα παρέχουν οι ΤΟΜΥ στους πολίτες

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2

Χρηματοδότηση συστήματος υγείας

Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων στήριξης (Μνημόνια) δεν φαίνεται να έχει θεραπεύσει τις χρόνιες στρεβλώσεις στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Άλλωστε και προ του 2009, η χώρα μας είχε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη.

Η αλήθεια είναι ότι, πριν τα Μνημόνια, το σύστημα υγείας «ισορροπούσε» χάρη στις υψηλές ιδιωτικές πληρωμές. Η εφαρμογή των Μνημονίων με την επιβολή αυστηρών περιορισμών στις δημόσιες δαπάνες, σε συνδυασμό με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, προκάλεσε πλήρη ανισορροπία και μετακύλιση του κόστους στους πολίτες.

Ορισμένες μελέτες και δεδομένα καταδεικνύουν ότι την περίοδο των Μνημονίων επιδεινώθηκαν βασικοί δείκτες υγείας του ελληνικού πληθυσμού, όπως η βρεφική θνησιμότητα και το προσδόκιμο επιβίωσης.

Βέβαια, με την εφαρμογή των Μνημονίων ελήφθησαν καίρια μέτρα για τον έλεγχο των δαπανών, όπως η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, η ύπαρξη και τήρηση προϋπολογισμών, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση κλπ. Όμως, η αλήθεια είναι ότι λάβαμε μέτρα βεβιασμένα επί δικαίων και αδίκων, και δυστυχώς με πενιχρά αποτελέσματα.

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι αποτύχαμε να ελέγξουμε τις δαπάνες σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας και υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε σύστημα αυτόματης επιστροφής (clawback) και εκπτώσεων (rebates).

Θέματα προς συζήτηση
 • Ποιες στρεβλώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα
 • Σύνδεση χρηματοδότησης με την αποτελεσματικότητα
 • Ποιοτικός έλεγχος των παρόχων υγείας
 • Εφαρμογή συστήματος DRG’s στη νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Ενιαίοι κανόνες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της υγείας
Θέματα προς συζήτηση
 • Όρια κλειστών προϋπολογισμών εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής δαπάνης
 • Έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης
 • Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας – Διαπραγματεύσεις
 • Κίνητρα για γενόσημα
 • Κάλυψη ανασφαλίστων πολιτών

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3

Φαρμακευτική πολιτική

Ο τομέας του Φαρμάκου είναι εκείνος, στον οποίο εφαρμόστηκαν τα περισσότερα Μνημονιακά μέτρα και όχι άδικα. Την περίοδο 2004-2009, υπήρχε ανεξέλεγκτη αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και των δαπανών του ΕΣΥ για φάρμακα.

Όμως, παρά τη λήψη σειράς μέτρων, η κατανάλωση φαρμάκων δεν έχει μειωθεί και πρακτικά οι δαπάνες παραμένουν εκτός ελέγχου. Βέβαια, ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι «κλειστός» και αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται τα ποσά, που καλούνται να «επιστρέψουν» οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, γεγονός που έχει καταστήσει μη βιώσιμο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Για το 2018, εκτιμάται ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θα «επιστρέψουν» περίπου 1,1 δις ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι 2 δις και άλλα 700 εκατ. ευρώ αφορούν τη συμμετοχή των ασθενών στο κόστος. Δηλαδή, ως χώρα καταναλώνουμε σε ετήσια βάση φάρμακα αξίας περίπου 3,8 δις ευρώ, από τα οποία το Κράτος καλύπτει μόλις 2 δις!

Η σημερινή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι το όριο των 2 δις ευρώ είναι τελείως ανεπαρκές για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες και έχει θεσμοθετήσει αύξηση του ορίου, ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, έχει λάβει δύο σημαντικές πρωτοβουλίες:

 • Τη δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας
 • Τη σύστημα διακομματικής επιτροπής για τη φαρμακευτική πολιτική

Ωστόσο, δέχεται σφοδρή κριτική για το γεγονός ότι λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς την αναγκαία διαβούλευση και τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη των αποφάσεων.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3

Φαρμακευτική πολιτική

Ο τομέας του Φαρμάκου είναι εκείνος, στον οποίο εφαρμόστηκαν τα περισσότερα Μνημονιακά μέτρα και όχι άδικα. Την περίοδο 2004-2009, υπήρχε ανεξέλεγκτη αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και των δαπανών του ΕΣΥ για φάρμακα.

Όμως, παρά τη λήψη σειράς μέτρων, η κατανάλωση φαρμάκων δεν έχει μειωθεί και πρακτικά οι δαπάνες παραμένουν εκτός ελέγχου. Βέβαια, ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι «κλειστός» και αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται τα ποσά, που καλούνται να «επιστρέψουν» οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, γεγονός που έχει καταστήσει μη βιώσιμο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Για το 2018, εκτιμάται ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θα «επιστρέψουν» περίπου 1,1 δις ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι 2 δις και άλλα 700 εκατ. ευρώ αφορούν τη συμμετοχή των ασθενών στο κόστος. Δηλαδή, ως χώρα καταναλώνουμε σε ετήσια βάση φάρμακα αξίας περίπου 3,8 δις ευρώ, από τα οποία το Κράτος καλύπτει μόλις 2 δις!

Η σημερινή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι το όριο των 2 δις ευρώ είναι τελείως ανεπαρκές για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες και έχει θεσμοθετήσει αύξηση του ορίου, ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, έχει λάβει δύο σημαντικές πρωτοβουλίες:

 • Τη δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας
 • Τη σύστημα διακομματικής επιτροπής για τη φαρμακευτική πολιτική

Ωστόσο, δέχεται σφοδρή κριτική για το γεγονός ότι λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς την αναγκαία διαβούλευση και τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη των αποφάσεων.

Θέματα προς συζήτηση
 • Όρια κλειστών προϋπολογισμών εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής δαπάνης
 • Έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης
 • Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας – Διαπραγματεύσεις
 • Κίνητρα για γενόσημα
 • Κάλυψη ανασφαλίστων πολιτών

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4

Νέες τεχνολογίες στην Υγεία

Ζωτική σημασία έχει η χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας, καθώς μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση των πολιτών στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη θεραπεία. Παράλληλα, η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά την Πολιτική Υγείας στην λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στον έλεγχο του κόστους.

 

Δυστυχώς, η χώρα μας είναι ουραγός στη χρήση νέων τεχνολογιών στην υγεία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατ. ευρώ εθνικών και κοινοτικών πόρων. Είναι σαφές ότι κύριο εμπόδιο παραμένει η έλλειψη ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην Υγεία.

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια η κυβέρνηση έχει αναλάβει ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή και έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση 5 πολιτικών:

 • Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για την Υγεία.
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 • Εγκατάσταση συστημάτων RIS-PACS σε όλες τις δημόσιες δομές φροντίδας υγείας.
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του συνόλου της Αιμοδοσίας.
 • Επέκταση του εφεδρικού PACS του ΕΔΕΤ και του νεφοϋπολογιστικού συστήματος για την υγεία.

Βήματα προόδου έχει κάνει και ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε πλήρως τον ιστότοπό του, βελτιώνοντας την επικοινωνία με τους πολίτες – ασφαλισμένους. Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να αναπτύξει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αξιολογώντας το έργο των παρόχων υγείας και ελέγχοντας το κόστος των υπηρεσιών.

Θέματα προς συζήτηση
 • Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή
 • Αξιοποίηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
 • Σύστημα BI (Business intelligence) στο ΕΣΥ
 • Ηλεκτρονικές προμήθειες