Η επικείμενη έξοδος της Ελλάδας από το Μνημόνιο γεννά εύλογα προσδοκίες άρσης των στρεβλώσεων, που έχουν προκληθεί στο σύστημα υγείας από τη βίαιη εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.

Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος της Υγείας φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το δημοσιονομικό εκτροχιασμό της Ελλάδας, που κορυφώθηκε την περίοδο 2004-2009. Συνεπώς, η εφαρμογή μέτρων ελέγχου των δημοσίων δαπανών για την υγεία ήταν επιβεβλημένη – ασχέτως αν αυτά επιβλήθηκαν βίαια και εφαρμόστηκαν με ισοπεδωτικό τρόπο και χωρίς προετοιμασία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υλοποιήθηκαν ορισμένες αξιόλογες μεταρρυθμίσεις, όπως η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων. Παράλληλα, επιχειρήθηκε να μπουν τα θεμέλια για την εφαρμογή άλλων, όπως η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο σύστημα υγείας, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η εισαγωγή συστήματος DRG’s στο ΕΣΥ.

Αλήθεια είναι επίσης όμως ότι το υπουργείο Υγείας απέτυχε να ελέγξει τις δαπάνες σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας και υποχρεώθηκε να εφαρμόσει σύστημα αυτόματης επιστροφής (clawback) και εκπτώσεων (rebates). Η αποτυχία είναι παταγώδης ειδικά στο τομέα του φαρμάκου, στον οποίο κάθε χρόνο αυξάνονται τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, γεγονός που έχει καταστήσει μη βιώσιμο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Υπό το πρίσμα αυτό, το 9o Pharma & Health Conference έχει στόχο να αναδείξει τις προοπτικές στο χώρο της Υγείας μετά την έξοδο από το Μνημόνιο. Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ethos Εvents σε συνεργασία με το portal πολιτικής υγείας και φαρμάκου virus.com.gr, το περιοδικό Pharma & Health Business Magazine, και το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Στις εργασίες παίρνουν μέρος πολιτικοί και επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων υγείας και συλλόγων ασθενών, φαρμακοποιών και νοσηλευτών, στελέχη επιχειρήσεων και δημοσιογράφοι. Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι προτεραιότητες, οι προκλήσεις και τα εμπόδια στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη το σύστημα υγείας στη χώρα μας.

Βασικά θέματα προς συζήτηση στο συνέδριο

Φαρμακευτική πολιτική

 • Όρια κλειστών προϋπολογισμών εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής δαπάνης
 • Έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης
 • Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας – Διαπραγματεύσεις
 • Κίνητρα για γενόσημα
 • Κάλυψη ανασφαλίστων πολιτών

Εμβόλια

 • Τρέχουσες προκλήσεις διεθνώς και στην Ελλάδα
 • Πού οφείλονται οι ελλείψεις εμβολίων;
 • Διαπραγματεύσεις και διαγωνισμοί
 • Εμβολιασμός προσφύγων – μεταναστών

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Αξιολόγηση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ
 • Εμπόδια και προκλήσεις στη λειτουργία των ΤΟΜΥ
 • Ποιες υπηρεσίες παρέχουν οι ΤΟΜΥ στους πολίτες
 • Κίνητρα και αντικίνητρα για το ιατρικό προσωπικό

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Υγεία

 • Αξιοποίηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
 • Σύστημα BI (Business intelligence)
 • Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή
 • Ηλεκτρονικές προμήθειες

Χρηματοδότηση νοσοκομειακής περίθαλψης

 • Εφαρμογή συστήματος DRG’s
 • Σύνδεση χρηματοδότησης με την αποτελεσματικότητα
 • Ενιαίοι κανόνες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της υγείας