Γιώργος Καλαμίτσης

Πρόεδρος Δ.Σ., Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέα»

Ο Γιώργος Καλαμίτσης είναι  ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέα» από το 2012. Μέσω του Συλλόγου, εστιάζει καθημερινά στην παροχή υποστήριξης στους ανθρώπους που ζουν με ιογενείς ηπατίτιδες Β και C και με άλλες νόσους του ήπατος, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους καθώς και στην τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα ηπατιτίδων. Συνεργάζεται εκτενώς με αρμόδιους φορείς σε θέματα ηπατιτίδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το 2017 ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας που συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, αποτελεί μέλος της Eπιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου δράσης για την εκρίζωση της ιογενούς ηπατίτιδας C στην Ελλάδα. Τα έτη 2015 και 2016 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού World Hepatitis Alliance. Από το 2016 αποτελεί μέλος του Hepatitis B & C Public Policy Association. Επίσης, είναι ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Μ.Κ.Ο που έχουν ως επίκεντρο τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τόσο σε θέματα δημόσιας υγείας αλλά και εξαρτήσεων, με προσήλωση πάντα στον άνθρωπο.