Γιώργος Γιαννόπουλος

Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Υγείας

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Με ειδίκευση στη ρευματολογία, υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από το 1995. Από το 2009 έχει το βαθμό του Διευθυντή ΕΣΥ. Υπήρξε Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων νήσων από τον Απρίλιο του 2015. Ο κ. Γιαννόπουλος έχει δραστηριοποιηθεί ως μέλος της συντονιστικής ομάδας του Κοινωνικού Ιατρείου Πάτρας.
Επίσης, έχει διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας, μέλος του προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αγροτικών Ιατρείων, γενικός γραμματέας της ΕΙΝΑΠ, γενικός γραμματέας της ένωσης γιατρών ΕΣΥ νομού Καβάλας, μέλος της γραμματείας του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος της Ένωσης ιατρών νοσοκομείων Αχαΐας. Το 2010 ήταν αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΚΕΣΥ. Από το 1991 μέχρι και σήμερα, είναι μέλος της γραμματείας του Τμήματος Υγείας της ΚΕ του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε Αναπληρωτής Δ/ντης Ρευματολογίας στο ΠΓΝ Πατρών (2008-2009) και Δ/ντης Ρευματολογίας στο ΠΓΝ Πατρών (2009-2015).
Από τον Οκτώβριο του 2015 είναι συντονιστής του Τμήματος Υγείας του κόμματος. Από το 2016 διατελεί Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.