Ελευθέριος Θηραίος, MD, Msc in Public Health

Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Γενικός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, 2ο ΠΕΔΥ/Κέντρο Υγείας Βάρης. Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Παν/μιο Αθηνών/King’s College/ETHICS). Μέλος της “Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών”. Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας ( ΕΣΔΗΥ). Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μέλος Διεθνών/Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων (ενδεικτικά: International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research/ISPOR, European Review Group on Prevention and Health Promotion in Family Medicine/General Practice EUROPREV/Εθνικός Αντιπρόσωπος 2000-2010, European Academy of Teachers in General Practice/EURACT).