Δρ Ανάργυρος Δ. Μαριόλης

Διευθυντής, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης & Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικής Διατριβής στην  Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής. Ιδρυτής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του 1ου Κέντρου Υγείας αστικού τύπου στην Ελλάδα στο Βύρωνα Αττικής (2003-2010). Από τον Νοέμβριο του 2010 υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.