Άννα Μαστοράκου

Πρόεδρος, Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, Πρόεδρος, ΕΝΙ- ΕΟΠΥΥ & Εκλεγμένη Α’ Αντιπρόεδρος ΠΙΣ

Η κ. Α. Μαστοράκου είναι Πυρηνικός Ιατρός και διατηρεί ιδιωτικό εργαστήριο στην Πάτρα με διεθνή πιστοποίηση. Είναι Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών από το 2013, Πρόεδρος της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ από το Νοέμβριο του 2015 και πρόσφατα εκλεγμένη Α’ Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Είναι μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.), τακτικό μέλος ΔΣ του Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτών Εργαστηριακών ιατρών Δυτικής Ελλάδας (Σ.ΙΔ.Ε.Ι.Δ.ΕΛ.). Είναι Γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών (Σ.Ε.Ι.Π.Ι.) και έχει διατελέσει ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης (Ε.Ε.ΠΙ.Μ.Α.).

Συμμετείχε στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ ως εκπρόσωπος του ΠΙΣ για τη διαμόρφωση των συμβάσεων των κλινικών, κλινικοεργαστηριακών και εργαστηριακών ιατρών. Συμμετείχε στη διαβούλευση για την μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το 2017. Έχει καταθέσει προτάσεις με πολλές παρεμβάσεις, τοποθετήσεις και ομιλίες της σε συνέδρια, ημερίδες κλπ για τη χάραξη πολιτικών υγείας με σκοπό την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας της χώρας μας.