Ταραντίλης Φίλιππος

Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικό Ινστιτούτο DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ)

Απόφοιτος τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Υπηρεσιών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), Οικονομικής Αξιολόγησης στις Υπηρεσίες Υγείας (City University London).

Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διοικητής στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ, Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα των Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Υποψήφιος Διδάκτορας στην Οικονομία της Υγείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας.

Είναι μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και Εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Υγείας του ΟΟΣΑ και στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης των Συστημάτων Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα επαγγελματικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Πολιτική Υγείας και Ασφάλισης, τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, τα Οικονομικά της Υγείας, την Οικονομική Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας και τη Φαρμακοοικονομία.