Στεφανόπουλος Γιώργος

Ειδικός Συνεργάτης Υπουργού Υγείας

Ο Γεώργιος Στεφανόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y  του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της «Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας». Έχει εικοσαετή και πλέον εμπειρία  στους τομείς της σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, στη διαχείριση έργων και έχει συνεργαστεί με πολλές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, σε πολλά ευρωπαϊκά και ελληνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.  Τα τελευταία τρία χρόνια έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Υπουργείου Υγείας ως Ειδικός Συνεργάτης στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, συμμετέχει σε πολλές επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, ενώ έχει συμβάλει στην κατάρτιση του Οδικού Χάρτη για την Ηλεκτρονική Υγεία του της χώρας μας.