Πανουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Healthcare Consulting Manager, Roche Diagnostics Hellas

Ο Κωνσταντίνος Πανουτσόπουλος γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και είναι πατέρας δύο κοριτσιών. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ του ΕΜΠ από το 2000, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στις Κινητές και Δορυφορικές επικοινωνίες από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του University of Surrey UK το 2002.

Παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε ως μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού σύνθεσης φωνής από γραπτό κείμενο (Text to Speech Synthesis) στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου και υπήρξε μέλος της Ομάδας Δοκιμών Εργαλείων Ραδιοκάλυψης στο τμήμα Technology & License της Aircom International UK, όπου εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία «Joint WLAN and WCDMA planning».

Έχει εργαστεί επιτυχώς για περισσότερο από 15 χρόνια ως Μηχανικός Ιατρικής Πληροφορικής σε έργα μηχανογράφησης νοσοκομείων του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα και η εμπειρία του καλύπτει τους τομείς της ανάλυσης, εγκατάστασης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων (HIS, LIS and MIS), των πρωτοκόλλων επικοινωνιών, των δικτύων Η/Υ και της διαχείρισης έργων (Project Management).

Από το 2006 έως και σήμερα εργάζεται στην Roche Diagnostics Hellas, την κορυφαία εταιρεία IVD Διαγνωστικών στη χώρα, και από το 2011 έχει αναλάβει Υπεύθυνος συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αντικείμενο έργα Ολικής Αυτοματοποίησης Κεντρικών Εργαστηρίων και Βελτιστοποίησης διαδικασιών εφαρμόζοντας μεθοδολογίες LEAN / 5s.

Στόχος του είναι η παροχή λύσεων βασιζόμενων στην αξία (value-based solutions), για τον μετασχηματισμό των οργανισμών υγειονομικής φροντίδας ώστε να επιτύχουν καλύτερες εκβάσεις και να βελτιώσουν τη φροντίδα των ασθενών.