Μπερσίμης Σωτήριος

Πρόεδρος, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Δρ. Σωτήριος Μπερσίμης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης διεργασιών (ποιότητας διεργασιών, κλινικών δοκιμών, επιτήρηση ασθενειών, ποιότητας υπηρεσιών, κτλ) καθώς και στη θεωρία ροών και σχηματισμών. Επιστημονικά άρθρα, βιβλία και εργασίες του, παρουσιάσθηκαν στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ διετέλεσε editor και κριτής σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών. Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών και Ιδρυμάτων. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2014 είναι  εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ). Στο Οργανωτικό του έργο περιλαμβάνεται η επιμέλεια διεθνών συνεδρίων όπως τα «International Symposium on Statistical Process Control» (2013) και «Applied Stochastic Models and Data Analysis» (2015).