Κουναλάκης Δημήτρης

MD, MSc, PhD, Γενικός Ιατρός

Ο κ .Δημήτρης Κουναλάκης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Κρήτης και έχει λάβει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Το μεταπτυχιακό του είναι στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο ΕΣΥ και η διδακτορική του διατριβή είχε θέμα τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Έχει μεταφράσει την ταξινόμηση ICPC-2 στα ελληνικά και συμμετέχει στην Επιτροπή της WONCA για τις ιατρικές ταξινομήσεις (WICC) από το 2001. Εργάζεται ως ιατρός, συμμετέχει στο ερευνητικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης και στον ελεύθερο χρόνο του έχει φτιάξει ένα λογισμικό για ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή που επικοινωνεί με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Πιστεύει ακόμη ότι η υπάρχουσα τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.