Βλόντζος Ιωάννης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδος & Κύπρου Merck Hellas AE, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ, Υπεύθυνος Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης, Μέλος ΔΣ, PhRMA Innovation Forum

Ο Γιάννης Βλόντζος εργάζεται στον όμιλο Merck περισσότερα από 17 χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2017 ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ελλάδας και Κύπρου.

Πιο πριν, ήταν επικεφαλής του Intercontinetal Region (2014-2017) έχοντας την ευθύνη μιας εκ των τις μεγαλύτερων γεωγραφικών περιοχών (Ρωσία, χώρες της ΚΑΚ, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Αφρική), συμβάλλοντας με επιτυχία στην ανάπτυξη της εταιρείας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Merck Ελλάδος την περίοδο 2004-2014 και στο παρελθόν έχει υπάρξει στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών αρκετών μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ.  

Είναι Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου Business Information Technology Systems του Πανεπιστημίου Strathclyde (Strathclyde Business School).