Πληροφορίες

Σχετικά με θέματα χορηγιών

Κωνσταντίνος Ουζούνης
Γενικός Διευθυντής
Τηλ.: 210 998 4864
E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu

Χρήστος Χαραλαμπάκης
Key Account Manager
Τηλ.: 210 998 4915
E-mail: charalampakis.c@ethosmedia.eu

Γρηγόρης Φλουρής
Key Account Manager
Τηλ.: 210 998 4901
E-mail: flouris.g@ethosmedia.eu

Σχετικά με το πρόγραμμα

Αιμίλιος Νεγκής
Διευθυντής Σύνταξης
Pharma & Health Business, virus.com.gr
Τηλ.: 210 998 4950

Σχετικά με το πρόγραμμα, συνεργαζόμενους φορείς & χορηγούς επικοινωνίας

Μαριάνα Βαζαίου
Events Executive
210 998 4932
E-mail: vazaiou.m@ethosmedia.eu

Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου
PR & Marketing Communications Manager
210 9984917
E-mail: papaspiliotopoulou.a@ethosmedia.eu

Ανδρέας Μπάλτας
Events Executive
210 998 4906
E-mail: baltas.a@ethosmedia.eu

Σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής συνέδρων & συμμετοχής

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής
Conferences Manager
Τηλ.: 210 9984909
Εmail: salvarlis.k@ethosmedia.eu

Νίκος Αθανασίου
Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων
Tηλ.: 210 998 4912
Email: athanasiou.n@ethosmedia.eu

Διοργάνωση

Η ETHOS ΕVENTS σχεδιάζει και διοργανώνει συνέδρια, επιχειρηματικά βραβεία και καινοτόμες εκδηλώσεις για τα πεδία δραστηριότητας της ETHOS MEDIA S.A.  καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων της. Στόχος είναι να προσφέρει στα επικεφαλής στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πληροφόρηση και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, συστατικά απαραίτητα για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα επιχειρηματικά events εστιάζουν στους τομείς των επενδύσεων, της ασφαλιστικής αγοράς, της υγείας, της ξενοδοχίας και των εξαγωγών.

Παράλληλα, η ETHOS MEDIA S.A. δραστηριοποιείται στους τομείς των εκδόσεων επιχειρηματικών περιοδικών & εφημερίδων, στο internet με portals, websites και ηλεκτρονικά newsletters. Ειδικότερα, στις εκδόσεις της ETHOS MEDIA S.A. συγκαταλέγονται: το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ, το περιοδικό για την πολιτική υγείας και φαρμάκου Ph.B Pharma & Health Business και το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World.

Όσον αφορά στο internet, η ETHOS MEDIA S.A.  δραστηριοποιείται με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr, το portal virus.com.gr για την πολιτική υγείας και φαρμάκου και την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week.

Τόπος διεξαγωγής

InterContinental Athenaeum