ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PHC-WEB-LOGO-VERTICAL

GOLD SPONSOR (€15.000 + Φ.Π.Α.)

 • στέλεχος του χορηγού Gold δικαιούται ομιλία διάρκειας 15 λεπτών.
 • στέλεχος του χορηγού Gold θα συμμετέχει σε κάποιο από τα προγραμματισμένα πάνελ του συνεδρίου.
 • δικαιούται περίπτερο μέγιστης διάστασης 4μ.x3μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
 • το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρίσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.)
 • θα κατέχει σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.
 • δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου.
 • δικαιούται ολοσέλιδη διαφήμιση στο έντυπο του συνεδρίου.
 • Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • δικαιούται τριάντα δύο (32) προσκλήσεις για το συνέδριο.
 • θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, video και φωτογραφίες).

 

SILVER SPONSOR (€10.000 + Φ.Π.Α.)

 • στέλεχος του χορηγού Silver θα συμμετέχει σε κάποιο από τα προγραμματισμένα πάνελ του συνεδρίου.
 • δικαιούται περίπτερο μέγιστης διάστασης 3μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
 • θα κατέχει σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.
 • το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρίσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.)
 • δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό του στην τσάντα του συνεδρίου που θα μοιραστεί στους συνέδρους.
 • Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • δικαιούται είκοσι τέσσερις (24) προσκλήσεις για το συνέδριο.
 • θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, video και φωτογραφίες).

 


BRONZE SPONSOR (€5.000 + Φ.Π.Α.)

 • δικαιούται περίπτερο μέγιστης διάστασης 3μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
 • το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρίσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.)
 • θα κατέχει θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.
 • δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό του στην τσάντα του συνεδρίου.
 • Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • δικαιούται δέκα έξι (16) προσκλήσεις για το συνέδριο.
 • θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, video και φωτογραφίες).

 

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€3.000 + Φ.Π.Α.)

 • η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα του συνεδρίου που θα μοιραστεί σε όλους τους συνέδρους.
 • το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρίσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ.)
 • Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • δικαιούται οκτώ (8) προσκλήσεις για το συνέδριο.
 • θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, video και φωτογραφίες).

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€1.500 + Φ.Π.Α.)

 • το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρίσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτ.λ.).
 • δικαιούται τέσσερις (4) προσκλήσεις για το συνέδριο.
 • θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, video και φωτογραφίες).

 

ΡΟΤΟΝΤΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ (€1.500 + Φ.Π.Α)

 • παρακολούθηση συνεδρίου
 • έντυπο υλικό συνεδρίου
 • συμμετοχή σε coffee breaks & lunch
 • πιστοποιητικό παρακολούθησης (εφόσον ζητηθεί).
 • συμπεράσματα συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, φωτογραφίες και videos)

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€300 + Φ.Π.Α.)
2η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€250 + Φ.Π.Α.)
3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€200 + Φ.Π.Α.)

 • παρακολούθηση συνεδρίου
 • έντυπο υλικό συνεδρίου
 • συμμετοχή σε coffee breaks & lunch
 • πιστοποιητικό παρακολούθησης (εφόσον ζητηθεί).
 • συμπεράσματα συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, φωτογραφίες και videos)