Απολογισμός 7ου Pharma & Health Conference - Παρουσιάσεις

Ομιλία – παρουσίαση: Νίκος Κωστάρας, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, IMS Health - Τίτλος παρουσίασης: «Μείωση Δαπάνης μέσω αύξησης Πληροφόρησης»

Ομιλία – παρουσίαση: Νίκος Κωστάρας,

Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, IMS Health

Τίτλος παρουσίασης:
«Μείωση Δαπάνης μέσω αύξησης Πληροφόρησης»

Ομιλία – παρουσίαση: Δρ. Γεώργιος  Σαρανταυγάς, Διευθυντής Τμήματος Standards & Solutions, GS1 Association Greece - Τίτλος παρουσίασης: «Βελτίωση της Ασφάλειας Ασθενών & Eξορθολογισμός του Kόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Υγείας μέσω διεθνών προτύπων GS1»

Ομιλία – παρουσίαση: Δρ. Γεώργιος  Σαρανταυγάς,

Διευθυντής Τμήματος Standards & Solutions, GS1 Association Greece

Τίτλος παρουσίασης:
«Βελτίωση της Ασφάλειας Ασθενών & Eξορθολογισμός του Kόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Υγείας μέσω διεθνών προτύπων GS1»

Ομιλία - Παρουσίαση: Δρ. Νίκος Μανιαδάκης, Καθηγητής & Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών & Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Ομιλία – Παρουσίαση: Δρ. Νίκος Μανιαδάκης,

Καθηγητής & Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών & Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Ομιλία – παρουσίαση: Σταμάτης Βαρδαρός, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας

Ομιλία – παρουσίαση: Σταμάτης Βαρδαρός,

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας

Ομιλία – παρουσίαση: Αθανάσιος Βοζίκης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης - Τίτλος παρουσίασης: "Η Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα (2010-2014): Σε πορεία Ιδιωτικοποίησης και Περιοριστικής Διανομής"

Ομιλία – παρουσίαση: Αθανάσιος Βοζίκης,

Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τίτλος παρουσίασης:
“Η Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα (2010-2014): Σε πορεία Ιδιωτικοποίησης και Περιοριστικής Διανομής”

Ομιλία - Παρουσίαση: Ricardo Baptista Leite, Member of Parliament, Head of Public Health, Catholic University of Portugal - Τίτλος παρουσίασης: "Time Trends in Health for the Next Decade"

Ομιλία – Παρουσίαση: Ricardo Baptista Leite,

Member of Parliament, Head of Public Health, Catholic University of Portugal

Τίτλος παρουσίασης:
“Time Trends in Health for the Next Decade”